Het beleggingsproduct

/Het beleggingsproduct
Het beleggingsproduct2017-06-21T06:44:32+02:00

Het beleggingsproduct

  • De fondsen beleggen in studio’s en appartementen in de Randstad
  • Geprognosticeerd rendement van minimaal 6,2%* gemiddeld per jaar
  • Periodieke uitkering van direct rendement op halfjaarbasis
  • Belegger heeft recht van eerste hypotheek, notarieel vastgelegd
  • Fondsvolume variëren. Doorgaans € 2.475.000 opgebouwd uit 99 obligaties met een nominale waarde van € 25.000 

  • Geen bancaire financiering
  • Looptijd van 7 tot 10 jaar
  • Obligaties zijn beperkt verhandelbaar
  • Studio’s en appartementen zijn gesitueerd in populaire wijken binnen de Randstad
  • Objecten worden volledig gemeubileerd en full service verhuurd aan expats
Meer over onze werkwijze

*Genoemd rendement is enkelvoudig en voor belasting, inclusief de helft van de verwachte waardestijging van 2% per jaar (zie het Investeringsmemorandum). In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor toekomstige rendementen. Deze webpagina is geen beleggingsadvies en mag ook niet als zodanig worden ervaren of opgevat. Het aanbod van obligaties wordt altijd beschreven in een investeringsmemorandum. De fondsen vallen onder een vrijstelling van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zijn derhalve in verband met het aanbod en de uitgifte van obligaties niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V. Voorts zijn de investeringsmemoranda niet te beschouwen als een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus als bedoeld in de Wft.

POTENTIËLE INVESTEERDERS DIENEN ZICH TE REALISEREN DAT ZIJ NIET DE BESCHERMING WORDT GEBODEN DIE DE WFT BEOOGT TE BIEDEN AAN INVESTEERDERS DIE INVESTEREN IN FINANCIËLE PRODUCTEN WAAROP DEZE WET ONVERKORT VAN TOEPASSING IS

Meer informatie

Klik hier als u meer informatie wilt ontvangen over de fondsen van Vastgoedfonds Nederland.